INFORMATYKA, FOTOGRAFIA

Program WBGm eDokument UPO umożliwia sprawdzenie statusu przedłożonego dokumentu i automatycznie pobranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) dla dokumentu, który otrzymał status 200. Pobrany dokument można wydrukować.

upo_fot_1.jpg

Program WBGm Wydruk RMUA2 MS ACCESS przeznaczony jest do generowania wydruków z bazy danych utworzonej za pomocą programu Płatnik (wersja 10.02.002).

Najnowsza wersja to WBGm Wydruki RMUA 2.00.00 2021 MSACCESS.

Wydruki zawarte w programie:

Raport roczny RMUA dla ubezpieczonego.
Zestawienie ubezpieczonych (z miejscem na podpis).
Skrócony raport roczny dla ubezpieczonego.
Zestawienie ubezpieczonych (zawiera sumy składek).

Wszystkie wydruki można zapisać w formacie pdf.

Program umożliwia zmianę limitu hasła.

Prosty program umożliwiający wystawianie faktur.

Przed instalacją programu należy zapoznać się z licencją.

Ograniczenia w wersji nie zarejestrowanej: można zapisać 12 faktur, 2 kontrahentów, 2 towary oraz nie można zmienić stawek VAT.

Do pobrania:
Firebird 2.5

Program WBGm Wydruki Płatnika wersja dla MS SQL oraz MS ACCESS przeznaczony jest do generowania wydruków z bazy danych utworzonej za pomocą programu Płatnik.

Wydruki zawarte w programie:

Zestawienie DRA - dla wszystkich lat, pojedynczego roku lub okresu.
Zestawienie RCA, RNA, RZA, RSA dla DRA.
Zestawienie dokumentów RCA, RNA, RZA, RSA dla ubezpieczonego - dla wszystkich lat lub pojedynczego roku.
Zbiorcze zestawienie ZUA, ZZA, ZWUA dla ubezpieczonego.
Zbiorcze zestawienie ZCNA, ZCZA dla płatnika.
Raport roczny RMUA dla ubezpieczonego.
Kartoteka nieobecności w wybranym roku na podstawie dokumentów RSA dla ubezpieczonego.

Wszystkie wydruki można zapisać w formacie xls, ods, odt oraz pdf.

Program umożliwia zmianę limitu hasła.

stat4u